Speelgoedbank op Stelten

                                                                                                          
Welkom op onze website.                                                                                

Speelgoedbank op Stelten zamelt nieuw en gebruikt speelgoed in voor gezinnen/ouders die op bijstandsniveau leven.  Speelgoed is dan niet de eerste levensbehoefte, dit begrijpen wij. Toch is spelen goed voor de ontwikkeling van kinderen, daarom willen wij deze gezinnen helpen met gratis speelgoed.

Op deze manier maken we kinderen blij, geven wij het speelgoed een 2e kans en dragen we bij aan een beter milieu.


BELANGRIJK / IMPORTANT

Op 31 december 2021 sluit Speelgoedbank op Stelten, voorgoed haar deuren. De Speelgoedbank wordt steeds minder bezocht door gezinnen die op of onder de armoedegrens leven. Hierdoor wordt het werk van de oprichters en de vrijwilligers overbodig. Tot en met december zullen nog steeds de reguliere uitgiftes plaatsvinden alsook de Sinterklaasuitgiftes.
 
In september zullen er twee uitgiftedagen zijn. En wel op 18 en 25 september van 10:00 uur – 16:00 uur. U was gewend om u hiervoor in te schrijven, maar dat hoeft niet meer. U kunt nu gewoon weer langskomen. Dat kan in deze COVID-19 tijd nog steeds maar met één ouder. En bij grote drukte kan het zijn dat u even buiten moet wachten. Hou hier rekening mee.
 
Voor verdere informatie
Facebookpagina: https://www.facebook.com/speelgoedbankbuitenpost
Heeft u vragen, dan horen we die graag via de mail: speelgoedbankopstelten@gmail.com
 
Tot slot willen we jullie bedanken voor het vertrouwen in de afgelopen jaren. We hebben met heel veel plezier speelgoed weggegeven aan de kinderen. 
 
Vriendelijke groet,
Team Speelgoedbank op Stelten.                      


 

 
On December 31, 2021, Speelgoedbank op Stelten will close its doors for good. Families are less visiting the Speelgoedbank. This makes the work of the founders and volunteers unnecessary. Until December, the regular giveaway days will still take place as well as the Sinterklaas giveaway days.
 
In september there will be two giveaway days. They will take place on September 18 and September 25 from 10 a.m. – 4 p.m. . You were used to apply for this, but you no longer have to. You can now just come by again. At this COVID-19 time, this is still only possible with one parent. And when it is very crowded you must have to wait outside. Keep this in mind.
 
For further information
Facebook page: https://www.facebook.com/speelgoedbankbuitenpost
If you have any questions, we would like to hear them by email: speelgoedbankopstelten@gmail.com
 
Finally, we would like to thank you for your trust in the past years. We have been very happy to give away toys to your children.
 
Sincerely,
Team Speelgoedbank op Stelten.

 


 

Op zaterdag 25 september mogen gezinnen die gebruik maken van de voedselbank Achtkarspelen, maar niet ingeschreven staan, langskomen om speelgoed uit te zoeken. U dient wel uw voedselbankpas, indentiteitsbewijs en de kinderen mee te nemen.


De volgende speelgoeduitgifte's zijn op:
Zaterdag 18 september & 25 september (U kunt dus kiezen welke zaterdag u gebruik maakt van de uitgifte)

Zaterdag 23 oktober (LET OP!! is een week later en de laatste gewone uitgifte)

In november volgt een laatste speciale uitgifte. Binnenkort krijgt u hier meer informatie over.In verband met corona handhaven wij de volgende regels:

  • Er mag 1 ouder mee in de speelgoedbank

  • Mondkapje verplicht

  • Heeft u klachten, dan komt u niet.

  • Volg de aanwijzingen van de vrijwilligers